ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

American History Scholarships to study in USA

Scholarships to study American History in USA

ทุนเรียนต่อ สาขา American History ที่อเมริกา. American History scholarships in USA.

กรุณานำชื่อผู้ให้ทุนเหล่านี้ search หา เว็บไซด์เขาเองใน Google.
Please copy & paste these scholarship provider in google

BAAS Short-Term Travel Grants

Barra Foundation International Research Fellowships

German Historical Institue Doctoral and Postdoctoral Fellowships

Jurgen-Heideking Fellowship

NCMC Scholarships for international Students

Omohundro Institute Postdoctoral Research Felloship

The University of Tulsa Scholarships

------------------
What is American History Studies?

American studies or American human progress is an interdisciplinary field managing the investigation of the United States.It generally fuses the investigation of history, written works, and basic speculation, and yet incorporates fields as differing as law, craftsmanship, the media, picture, religious studies, urban studies, ladies' studies, sex studies, humanities, humanism, African American studies, Chicano studies, Asian American studies, American Indian studies, outside strategy and society of the United States, right around different fields.

Establishing ideas

Vernon Louis Parrington is frequently refered to as the originator of American studies for his three-volume Main Currents in American Thought, which joins together the philosophies of artistic sentiment and chronicled exploration; it won the 1928 Pulitzer Prize. In the prologue to Main Currents in American Thought, Parrington portrayed his field:[page needed]

I have undertaken to give some record of the genesis and infrastructure in American letters of certain germinal plans that have come to be figured customarily American—how they started to exist here, how they were contradicted, and what impact they have exercised in verifying the shape and extent of our trademark goals and organizations. In following this work, I have decided on to take after the expansive way of our political, monetary, and social infrastructure, instead of the narrower belletristic.

The "expansive way" that Parrington depicts shaped an educational course of study for Henry Nash Smith, who appropriated a Ph.D. from Harvard's interdisciplinary customize in "History and American Civilization" in 1940, setting a scholarly authoritative example for present-day American Studies programs.[citation needed]

The predominant mark philosophy of American studies was the "myth and image" approach, improved in such foundational messages as Henry Nash Smith's Virgin Land in 1950 and Leo Marx's T h e Machine in the Garden in 1964.[citation needed] Myth and image researchers asserted to find certain repeating topics all through American messages that served to light up a remarkable American society. Later researchers for example Annette Kolodny and Alan Trachtenberg re-visualized the myth and image approach in light of multicultural studies.

Starting in the 1960s and 70s, these prior methodologies were slammed for pressing on to advertise the thought of American exceptionalism—the thought that the US has had an uncommon mission and excellence that makes it novel around countries. Numerous eras of American Studies researchers have evaluated this ethnocentric view, and have centered basically on issues of race, ethnicity, sex and sexuality, and both transnational and universal concerns.

Institutionally, in the final decade the American Studies Association has reflected the in an every expanding degree interdisciplinary nature of the field, making especially solid associations with different interdisciplines for example ethnic studies, sexual orientation studies, customary studies and post-or de-pilgrim studies. An additional major topic of the field lately has been internationalization[citation needed]—the distinguishment that much fundamental grant regarding the US and its relations to the more extensive worldwide neighborhood has been and is almost always prepared outside the United States.

American mulls over outside of the U.S.

Emulating World War II and throughout the Cold War, the U.S. administration pushed the investigation of the United States in numerous European nations, serving to enrich seats in schools and organizes in American history, governmental issues and expositive expression in light of a legitimate concern for customary discretion. Numerous researchers and administrations in Europe additionally distinguished the requirement to study the U.S. The field has come to be particularly unmistakable in Britain and Germany. The British Association for American Studies was established in 1955, and is a constituent part of the European Association for American Studies.

European centres for American ponders incorporate the Center for American Studies in Brussels, Belgium and most prominently the John F. Kennedy-Institute for North American Studies in Berlin, Germany. Different habitats for American Studies in Germany incorporate the Bavarian America-Academy, the Heidelberg Center for American Studies (HCA) and the Center for North American Studies (Zentrum für Nordamerikaforschung or ZENAF) at Goethe University Frankfurt. The American Studies Leipzig modify at the University of Leipzig offers both BA and MA degrees and is known for the graduate diary aspeers. Organized in 1992, the Center for American Studies at the University of Southern Denmark now offers a graduate project in American Studies. In the Netherlands the University of Groningen and the Radboud Universiteit Nijmegen offer a complete undergraduate and graduate customize in American Studies. The University of Amsterdam and the University of Leiden just offer a graduate system in American Studies. Both the University of Sussex and the University of Nottingham in England offer both various postgraduate and undergraduate arrangements. In Sweden, the Swedish Institute for North American Studies at Uppsala University offers a minor in American mulls over. In Slovakia, the University of Presov and Pavol Jozef Safarik University offer a complete undergraduate and graduate customize in American Studies consolidated with British Studies. The Eccles Centre for American Studies at the British Library moreover offers a reach of occasions and partnerships, and in addition pushing the American gatherings kept at the British Library.

Russia's fundamental community for American studies is the Institute for US and Canadian Studies of the Russian Academy of Sciences, organized in 1967.[citation needed]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น