ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทุนเรียน Leadership Scholarships for international students

Leadership Scholarships for international students

Asia Pacific Leadership Program (APLP)

Fulbright Hubert Humphrey Public Affairs Fellowships

Fulbright-Nga Pae o te Maramatanga Graduate Award

HAESF Executive Education Program

UC Berkeley Extension International Diploma Programs

Worcester Polytechnic Institute School of Business

----------

Example : Leadership studies is a multidisciplinary scholarly field of study that keeps tabs on authority in organizational connections and in human existence. Initiative studies has birthplaces in the social sciences (e.g., social science, human sciences, brain science), in humanities (e.g., history and logic), and also in pro and connected fields of study (e.g., administration and training). The field of authority studies is nearly connected to the field of organizational studies.

As a scholastic territory of analysis, the investigation of administration has been of premium to researchers from a wide assortment of disciplinary groundings. Today, there are various scholastic systems (spreading over some scholarly schools and offices) identified with the investigation of initiative. Authority degree modifies for the most part identify with: parts of administration, authority studies, and organizational administration (in spite of the fact that there are various administration-turned fixations in other scholarly territories).

Administration in higher instruction

Administration has gotten one of the snappiest developing scholarly fields in higher education levels, undergraduate through doctoral, an expanding number of universities and colleges have started advancing not just unique courses, yet whole degree modifies in particular gave to the investigation of leadership.[5]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น