ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทุนเรียน Islamic Studies Scholarships in USA

AKPIA Post-Doctoral Fellowship Program

Fulbright Malaysian Graduate Study and Research Program

Fulbright Vijayashanker Memorial Scholarship Fund

Jennings Randolph Peace Scholarship Dissertation Program

Jenning Randolph Senior Fellowship Program

-----------------
What is Islamic Studies?

In a Muslim connection, Islamic Studies is the umbrella term for the Islamic Sciences ('Ulum al-noise), both initially investigated and as demarcated by the Islamization of learning. It incorporates every last trace of the customary types of religious supposed, for example kalam (Islamic religious philosophy) and fiqh (Islamic law), and yet fuses fields for the most part acknowledged mainstream in the West, for example Islamic science and Islamic commercial concerns.

In a non-Muslim connection, Islamic Studies usually points to the recorded investigation of Islam: Islamic Civilization, Islamic History and Historiography, Islamic Law, Islamic Theology and Islamic logic. Education from various restrains cooperate and trade plans about Islamic publicly accepted norms, over a wide time span, even though western, scholastic Islamic Studies itself is in numerous regards a doubtful and independent field. Pros in the control apply strategies adjusts from some subordinate fields, running from Biblical Studies and Classical Philology to Modern History, Legal History, and Sociology. A later drift, absolutely since 9/11, has been the investigation of contemporary Islamist bunches and developments by scholastics from the Social Sciences or as a rule by columnists, even though since such works for the most part be composed by non-Arabists they have a place outside the field of Islamic Studies fitting.

Researchers in the field of scholastic Islamic Studies are frequently pointed to as "Islamicists" and the order customarily made up the majority of what used to be called Oriental Studies. Truth be told, a portion of the more customary western colleges still present degrees in Arabic and Islamic Studies under the essential title of Oriental Studies. This is the situation, for instance, at the University of Oxford, where Classical Arabic and Islamic Studies have been showed following as promptly as the 1500s, initially as a sub-division of Divinity. This recent setting gave early scholastic Islamic Studies its Biblical Studies character and was moreover an outcome of the way that all through right on time-Modern western Europe the control was improved by churchmen whose essential point had truly been to disprove the tenets of Islam.[1] Despite their now for the most part mainstream, scholarly approach, numerous non-Muslim Islamic Studies researchers have composed works which are considerably perused by Muslims, while in later decades an expanding number of Muslim-born researchers have educated and showed as scholastic Islamicists in western schools. Numerous heading colleges in Europe and the US offer scholarly degrees at both undergraduate and postgraduate level in Islamic studies, in which learners can likewise study Arabic and consequently start to peruse Islamic messages in the first ever dialect. On the grounds that Arabic and Islamic Studies are for the most part perceived as indivisible in the scholarly world, named undergraduate degrees that consolidate the two are normally still sorted as single-subject degrees instead of as 'joint' or 'consolidated' degrees like, for instance, those in Arabic and Politics. This method of reasoning clarifies why, in view of their great accentuation on the definite investigation of Islamic messages in Classical Arabic, certain establishments -for example the School of Oriental and African Stuidies (SOAS) in London and Georgetown University in Washington DC -just receive graduates who as of recently have degree-level Arabic and a solid underpinning in the scholastic investigation of Islam onto their Masters programmes in Islamic Studies. Such organizations will for the most part guide scholars new to the field and with practically no Arabic to broader Masters degrees in Middle Eastern Studies or Middle East Politics, in which Arabic could be mulled over abdominal muscle initio.

A later HEFCE report (http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/content/pubs/indirreports/2008/re0708/rd07_08.doc) emphasises the expanding, vital significance for western administrations since 9/11 of Islamic Studies in Higher Education, and likewise gives a global diagram of the state of the field.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น