ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทุน International Relations Scholarships to study in USA

AICGS / DAAD Fellowship Program

Asia Pacific Leadership Program (APLP)

Charles and Kathleen Manatt Democracy Studies Fellowship

Eas-West Center Graduate Degree Fellowship

The Edmund S. Muskie Graduate Fellowship Program

Fulbright Malaysian Graduate Study and Research Program

Fulbright Non-Academic/Research Professional Grant

Fulbright Scottish Studies Award

Fulbright Vietnamese Fulbright Scholar Program

Fulbright Vietnamese Student Program

Fulbright Vijayashanker Memorial Scholarship Fund

Fulbright Thailand

German Historical Institute Doctoral and Postdoctoral Fellowships

Jennings Randolph Peace Scholarship Dissertation Program

Jennings Randolph Senior Fellowship Program

Johnson & Wales University

Margaret McNamara Memorial Fund Scholarship

Monterey Institute of International Studies - Kathryn Davis Fellowship for Peace

Monterey Institute of International Studies - Merit Scholarship

Notre Dame - Kellogg Visiting Fellowships

Reagan-Fascell Democracy Fellows Program

Rotary Peace Fellowship

SIPA Fellowship and Assistantships

SIT Activism and Advocacy Scholarhip

SIT Intercultural Leadership Award

SIT International Aid and Development Scholarship

SIT Peace Fellowship

Syracuse University Hursky Fellowship

United States - Timor - Leste Scholarship Program (USTL)

University of Miami, MAIA Program

University of Miami MBA Program Graduate Assistantship

Washington College Tuition Scholarships

Wilson College Bogigian Scholarship for Armenian Students

Wilson College International Student Scholarship Program

Yale University Fox International Fellowships

-------------------------------
Example:

Subjects in International Relations

This course will prepare normal or going to working parts to test subjects in International Relations not treated in the built curriculum. Subjects might along these lines change every time the course is advertised.

Outcomes of Globalization

What are a percentage of the results of budgetary and social globalization? Would it be able to be stated to be either exceptional or terrible for reasons for example human rights or insurance of nature's turf? In this course we'll basically test contentions on both sides of the level headed discussions concerning the impacts that globalization is having on various diverse conclusions incorporating human rights, nature, democratization, universal security, ladies' rights, laborer's rights, and national personality structuring. Dist: INT or SOC.

East Asian Security: Theory and Practice

This course presents and applies hypotheses of universal relations to advise contemporary wrangles about major security issues in East Asia. In the wake of inspecting the verifiable underpinning indispensible to grasp current occasions inside the locale, we will concentrate on China's rise as an incredible power and the territorial and worldwide effect; the steadiness of prevention in the Taiwan Strait; Japan's security technique (its roots and future bearings); the North Korean atomic emergency, and the prospects and local suggestions of Korean unification; debates over history and calls for expiation from Japan's past victimized individuals of war and colonization; and U.S. security strategy to the locale. The course likewise looks at the improvement of feasibly mollifying drifts for example East Asian establishment-constructing, financial joining, and democratization. Dist: INT; WCult: NW.

European Union as a Foreign Policy Actor

This course bargains with the 'undertaking' of 27 sovereign European states trying to advance a normal different and security strategy. Why are they doing it and how are they going in regards to it? What choice-production strategies have they advanced and what different strategy notions? What are the outcomes regarding arrangements? Where do the qualities and weaknesses lie? Is the European Union a potential superpower? How is the United States influenced?

Globalization and International Politics

In this course, we will investigate how financial globalization (that is, later movements in the structure of global exchange, back, and generation) is molding universal relations. Extraordinary accentuation can be put on the adapting part of multinational organizations. The course starts with an outline of financial globalization then afterward turns to investigate how it is impacting the political planet. Is globalization prone to make the planet more tranquil? Will globalization fundamentally lessen the force of the country state? Will globalization prompt a solitary planet society? By what method will globalization influence nature? How stable is globalization? Does globalization expedite expanded imbalance around and between countries? The aforementioned are a portion of the mid inquiries that we will investigate. While there are not yet clear replies as to precisely how monetary globalization impacts planet legislative issues, getting a handle on the crux issues included in the aforementioned open deliberations is key to grasping today's planet. Dist: SOC or INT.

Human Rights and International Relations

States' human rights practices are no longer saw as essentially a provincial political issue. Since the close of WWII, an unpredictable arrangement of universal laws and foundations has advanced that intends to control the human rights practices of states. In this course we will concentrate on the legislative issues of the human rights administration and acknowledge the emulating enormous addresses: What precisely are human rights? Does worldwide human rights law have any effect on states' conduct? If this is true, how? Is budgetary globalization great or awful for human rights? Is the advancing human rights administration modifying what it intends to be a state in the 21st century? Dist: SOC or INT.

Universal Conflict and Cooperation

This course inspects cases of political and lawful collaboration according to instances of impressive scale clash in the universal framework. From established to advanced times political and legitimate masterminds have utilized different manifestations of administration as an intends to make non-savage, continuing, and by and by, steadily progressing civilizations. This course will look at the hypotheses, designs, and schemas that have accommodated the causes and additionally the potential inadequacy of administrative shapes that have been expected as apparatuses for stabilizing social orders. It will test phenomena for example patriotism, philanthropic mediation, terrorism, and consociational vote based system. Results that have been offered for regions for example the Palestinian Territories, Northern Ireland, and Bosnia could be investigated.

Universal Institutions

This course furnishes a prologue to structures, structures, and tests of worldwide organizations. The class will discriminatingly analyze the development of territorially-sovereign units for example states, in part autonomous regions, and alliances. What's more it will explore situations of universal unfairness, planet legislature, natural debasement, questions over worldwide exchange, and the ascent and fall of realms. The course will additionally test endeavors at provincial investment reconciliation for Europe after the Second World War and in addition different administrations of group security for example the United Nations.

Advancing Voices

American engages and qualities are more and more influenced by occasions that happen past our outskirts. This course locations the major issues in U.S. nonnative approach today. The aforementioned issues incorporate American fabulous technique, terrorism, the expansion of weapons of mass pulverization, worldwide open health, worldwide budgetary growth, worldwide exchange and account, atmosphere change, human rights and philanthropic intercession, and in addition territorial issues for example U.S. approaches towards China, the Middle East and Afghanistan. One course gathering every week 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น