ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Archaeology Scholarships

Archaeology Scholarships

AKPIA Post-Doctoral Fellowship Program

Asian Cultural Council Individual Grants

Earthwatch Field Research Grants


------------------------------------------------

Archaeology is is the investigation of human action in the past, essential with the recuperation and dissection of the material society and earthy information that they have abandoned, which incorporates antiques, building design, biofacts and customary views (the archaeological record). On the grounds that antiquarianism utilizes an extensive variety of diverse methodology, it could be acknowledged to be both a science and a humanity,[3] and in the United States it is considered as an extension of anthropology,[4] even though in Europe it is seen as a disconnected control.

Archaic exploration contemplates human history from the advancement of the first stone instruments in eastern Africa 3.4 million years in the past up until later decades.[5] (Archaeology does not incorporate the order of paleontology.) It is of above all imperativeness for studying in regards to ancient social orders, when there are no composed records for history specialists to study, making up over 99% of sum human history, from the Palaeolithic until the coming of education in any given society.[3] Archaeology has different objectives, which extend from considering human development to customary advancement and comprehending society history.[6]

The control includes surveyance, unearthing and after all investigation of information gathered to study more regarding the past. In expansive extension, prehistoric studies depends on cross-disciplinary research. It draws upon human sciences, history, abstraction history, classics, ethnology, geography,[7] geology,[8][9][10] phonetics, semiology, physical science, qualified information sciences, science, statistics, paleoecology, paleontology, paleozoology, paleoethnobotany, and paleobotany.

Paleohistory improved out of antiquarianism in Europe throughout the 19th century, and has since ended up being an order rehearsed crosswise over the planet. Since its punctual advancement, different particular sub-controls of prehistoric studies have improved, incorporating oceanic paleohistory, feminist prehistoric studies and archaeoastronomy, and various distinctive exploratory methods have been improved to support archaeological examination. In any case, today, excavators face numerous situations, extending from managing pseudoarchaeology to the plundering of antiques and resistance to the removal of human remains.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น