ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทุน International Management Scholarships to Study in USA

Asian Development Bank Government of Japan Scholarship Program (ADB)

Berkeley College International Student Scholarships

East-West Center Graduate Degree Fellowship

Florida Institute of Technology Undergraduate International Student Scholarships

Florida Institute of Technology Undergraduate Scholarships

Graduate School of International Policy and Management

HAESF Executive Education Program

Honor's Academic Scholarship

Johnson & Wales University

Monterey Institute of International Studies - Merit Scholarship

Moore School of Business IMBA Fellowships

Neumann University President Scholarships

SIT Activism and Advocacy Scholarship

SIT Intercultural Leadership Award

SIT International Aid and Development Scholarship

SIT Peace Fellowship

University of Nevada Kayoko Okumoto Scholarship

University of Scranton Pakistani Student Scholarship

----------------------------
Example :

What is International Management?

Global administration is the practice of maintaining business operations in more than one nation. Worldwide Management pros are acquainted with the dialect, society, investment and political earth, and business practices of nations in which multinational firms actively barter and contribute. They likewise have the reasonable and logical abilities would have been wise to define successful administration procedures and approaches to profit every bit of the company's constituents in today's comprehensively aggressive earth.

Regarding the International Management Major

As a global administration major, you will study about culturally diverse administration drills and how work conduct contrasts all through the planet. You will additionally examine global parts of business, exchange, promoting, fund and financial frameworks, advance familiarity with a second dialect, and pick up culturally diverse experience. Global Management major permits understudies to sharpen the aptitudes would have been wise to meet the tests of working together universally and assemble a system of private contacts crosswise over the globe. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น