ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทุึน Industrial Technology Scholarships to study in USA

University of Central Missouri Taiwan Commemorative Scholarship

----------------------------------------------------------

Industrial Technology is a informative content innovation (additionally pointed to as IT) is the requisition of machines and telecommunications gear to store, recover, transmit and control data,[1] regularly in the connection of a business or other enterprise.[2] The term is generally utilized as a synonym for machines and workstation systems, however it additionally includes other qualified data dispersion advances for example TV and phones. A few businesses are connected with qualified information innovation, for example PC fittings, programming, hardware, semiconductors, web, telecom supplies, e-business and workstation services.[3]

In the business connection, the Information Technology Association of America has outlined informative content innovation (IT) as "the study, configuration, advancement, requisition, usage, underpin or administration of workstation-based informative content systems".[4] The business worth of qualified information innovation is to mechanize business forms, furnish qualified information for choice making, associate business with their clients, and furnish benefit apparatuses to expand proficiency. In a scholastic setting, the Association for Computing Machinery characterizes it as "undergraduate degree modifies that plan people to help business, administration, social insurance, schools, and different sorts of conglomerations .... IT experts posit avocation regarding selecting equipment and programming items fitting for a conglomeration, joining those features with organizational needs and base, and fixing, tweaking, and administering those provisions for the conglomeration's workstation clients. Cases of the aforementioned obligations incorporate the introduction of systems; system management and security; the outline of online documents; the infrastructure of media assets; the establishment of correspondence parts; the oversight of message frameworks; and the arranging and administration of the engineering lifecycle by which a conglomeration's engineering is supported, overhauled, and replaced."[5]

People have been saving, recovering, controlling and imparting qualified information since the Sumerians in Mesopotamia improved composition in around 3000 BC,[6] yet the expression "Information Technology" in its up to date sense first showed up in a 1958 article circulated in the Harvard Business Review; writers Leavitt and Whisler remarked that "the new innovation does not yet have a specific built name. We might call it informative content innovation (IT)."[7] Based on the space and transforming innovation utilized, it is conceivable to recognize four different stages of IT improvement: premechanical (3000 BC – 1450 AD), mechanical (1450–1840), electromechanical (1840–1940) and electronic (1940-present).[6] This article keeps tabs on the freshest period, (electronic) which started around the year 1940.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น