ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!
ฉลองออฟฟิศใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มรอบสอบ รอบชั้นเรียน บริการครบวงจร!

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทุนเรียน Intensive English Scholarships to study in USA

Clackamas Community College Program for Intensive English

Monterey Institute of International Studies Merit Scholarship

----------------------------------------------

Terminology and sorts

The numerous acronyms and contractions utilized within the field of English educating and studying may be confounding. English is a dialect which has amazing range and impact; it is showed onto every part of the planet under numerous diverse situations. In English-talking nations, English dialect educating has basically developed in two expansive headings: guideline for individuals who propose to exist in an English-articulating nation and for those who don't. The aforementioned divisions have developed firmer as the teachers of the aforementioned two "businesses" have utilized distinctive terminology, accompanied notable developing qualifications, structured divide pro affiliations, et cetera. Vitally, the aforementioned two arms have exceptionally distinctive subsidizing structures, open in the preceding and private in the recent, and to some degree this impacts the way schools are built and classes are held. Matters are further confounded by the way that the United States and the United Kingdom, both major motors of the dialect, depict the aforementioned classes in diverse terms: as numerous smooth clients of the dialect have watched, "England and America are two nations separated by a regular dialect." (Attributed to Winston Churchill, George Bernard Shaw, and Oscar Wilde.[citation needed]) The accompanying specialized definitions might hence have their money challenged.

English outside English-articulating nations

EFL, English as a different dialect, shows the educating of English in a non–English-talking area. Study can happen either in the learner's home nation, as a feature of the typical school curriculum or generally, or, for the more special minority, in an anglophone nation that they visit as a sort of instructive voyager, especially promptly before or in the wake of moving on from college. TEFL is the instructing of English as an unfamiliar dialect; note that this sort of guideline can happen in any nation, English-articulating or not. Commonly, EFL is studied either to pass exams as a fundamental part of one's instruction, or for job movement while one works for an organisation or business with an universal center. EFL may be part of the state school curriculum in nations where English has no unique status (what language specialist Braj Kachru calls the "developing loop nations"); it might additionally be supplemented by lessons paid for secretly. Instructors of EFL usually gather that scholars are proficient in their primary language. The Chinese EFL Journal[1] and Iranian EFL Journal[2] are cases of global diaries devoted to specifics of English dialect studying inside nations where English is utilized as a remote dialect.

English inside English-talking nations

The other expansive aggregating is the utilization of English inside the Anglosphere. In what theorist Braj Kachru calls "the internal ring", i.e. nations for example the United Kingdom and the United States, this utilization of English is for the most part by outcasts, workers and their youngsters. It additionally incorporates the utilization of English in "external ring" nations, frequently preceding British states and the Philippines (a past U.S. state), where English is an official dialect regardless of the possibility that it is not articulated as a primary language by the lion's share of the people.

In the US, Canada and Australia, this utilization of English is called ESL (English as a second dialect). This term has been blasted because numerous learners as of recently vocalize more than one dialect. A counter-contention states that the saying "an" in the expression "a second dialect" intends there is no assumption that English is the second gained dialect (see likewise Second dialect). TESL is the educating of English as a second dialect. There are likewise different terms that it may be pointed to in the US incorporating; ELL (English Language Learner) and CLD (Culturally and Linguistically Diverse).

In the UK, Ireland and New Zealand, the term ESL has been swapped by ESOL (English for speakers of different dialects). In the aforementioned nations TESOL (instructing English to speakers of different dialects) is regularly used to point to educating English just to this gathering. In the UK, individuals normally utilize the term EAL (English as an extra dialect), as opposed to ESOL, when speaking about about essential and optional schools, to clear up English is not the learners' first dialect, yet their second or third.[dead link][3]

Different acronyms were made to depict the individual instead of the dialect to be studied. The term LEP (Limited English capable) was first utilized as a part of 1975 by the Lau Remedies taking after a choice of the US Supreme Court. ELL (English Language Learner), utilized by United States administrations and school frameworks, was made by James Crawford of the Institute for Language and Education Policy in an exertion to mark learners emphatically, instead of attributing a lack to them. In the no so distant past, certain instructors have abbreviated this to EL -English Learner.

Ordinarily, a scholar studies this sort of English to role in the new host nation, e.g. inside the school framework (if a tyke), to find and hold down an occupation (if a grown-up), to perform the necessities of day by day existence. The educating of it doesn't presuppose ability in the primary language. It is normally paid for by the host administration to help newcomers settle into their embraced nation, at times as a component of an express citizenship project. It is in fact conceivable for ESL to be showed not in the host nation, however in, for instance, a displaced person camp, as a feature of a predeparture project sponsored by the administration soon to gain new potential natives. In practice, be that as it may, this is amazingly extraordinary.

Absolutely in Canada and Australia, the term ESD (English as a second lingo) is utilized nearby ESL, generally in reference to projects for native Canadians or Australians.[dead link][4] The term points to the utilization of standard English by speakers of a creole or non-standard assortment. It is regularly aggregated with ESL as ESL/ESD. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น